Ouderportaal

Aanvragen verlof

Aanvragen verlof

Leerplicht

Een kind is leerplichtig op de eerste dag van de maand, die volgt op de dag dat het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind is op 12 januari 5 jaar geworden, dan is uw kind per 1 februari leerplichtig.

Alle verzoeken om verlof dienen schriftelijk, ten minste 6 weken voorafgaande aan de aangevraagde datum, te worden aangevraagd. De formulieren hiervoor zijn op het kindcentrum verkrijgbaar of te downloaden.

Ziekmeldingen

Als een kind door ziekte niet in staat is om de lessen te volgen, verzoeken wij de ouders om dit aan de school door te geven. Telefonische afmeldingen graag tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Is een kind zonder bericht afwezig, dan wordt er vanuit school naar huis gebeld.