Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Wij zijn een vreedzame school

Als school streven wij ernaar om met de leerlingen en ouders een democratische leefgemeenschap te vormen. Het is belangrijk dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren wat het is om een ‘democratisch burger’ te zijn. Wij verwachten dat zij open leren staan voor verschillen tussen mensen, dat zij de verschillen tussen mensen kunnen overbruggen, dat zij een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Op deze manier bieden we leerlingen perspectief voor de toekomst: ze ervaren dat ze er zijn en dat ze er toe doen. Wij maken gebruik van het programma van De Vreedzame School. Dit is een aanpak om de sociale competenties en democratisch burgerschap verder te ontwikkelen.

Een vreedzame school is een school, waarin iedereen (leerlingen, ouders, personeel, partners) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Door middel van training van de leerkrachten en een serie lessen voor de leerlingen leert iedereen op school (nog beter) met elkaar om te gaan. De aanpak heeft wel wat tijd nodig om in de school te groeien.

Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op www.devreedzameschool.nl

Zo doen wij het op onze school!

Grondwet CBS Het Anker

  • Wij zijn verantwoordelijk voor onze school en voor elkaar.
  • Wij zijn betrokken en horen bij elkaar, iedereen draagt zijn steentje bij.
  • Wij gaan respectvol met elkaar om.

Regels

  • Wij zorgen samen voor een veilige en rustige omgeving.
  • Wij gaan zuinig met spullen om en ruimen ze op.
  • Wij zijn beleefd wanneer wij met elkaar communiceren.
  • Wij houden rekening met elkaar en helpen waar nodig.
  • Wij lossen conflicten samen op.

Nieuwsbrief

Per blok krijgen ouders/ verzorgers een nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd via de schoolpraatapp.