Ouderportaal

Profiel

Profiel

Leerkrachten e pedagogisch medewerkers kunnen niet van alle kinderen sterren maken; ze kunnen wel ieder kind laten stralen.

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Al deze mensen hebben met elkaar te maken. Soms kunnen ze over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden, met respect voor elkaars standpunt. Zo is het klimaat op ons kindcentrum. Zo gaat het team met ouders en kinderen om. Op die manier krijgt ieder kind de warmte en beschutting die het nodig heeft. Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben de behoefte aan duidelijkheid. Duidelijkheid en structuur zijn daarom belangrijke punten binnen onze school.

Ouders voeden hun kinderen op, leerkrachten en pedagogisch medewerkers sturen aan op groei en ontwikkeling. Samen zorgen wij voor de ontwikkeling van ieder kind.

Iedereen is welkom bij IKC Het Anker, ongeacht religie of culturele achtergrond. Voorwaarde is dat wij kunnen aansluiten bij de onderwijs- en opvangbehoefte van het kind en hij of zij zich thuis voelt bij onze identiteit.