Ouderportaal

Informatiegids CBS Het Anker

Informatiegids CBS Het Anker

Naast algemene gegevens over CBS Het Anker, met zaken die voor u en uw kinderen van belang zijn, staan onze onderwijsinhoudelijke plannen voor het komende cursusjaar in de Informatiegids.
De gids is gebaseerd op een 4-jarig beleidsdocument het zogenaamde Schoolplan. Dat plan is op aanvraag beschikbaar bij zowel de Medezeggenschapsraad als de directie van de school en tevens te vinden onder downloads.
In deze gids vindt u de namen en mailadressen van de leerkrachten, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de vertrouwenspersoon en de overblijfcommissie.

De Informatiegids van schooljaar 2022-2023 is hier te bekijken.
De Informatiegids van schooljaar 2021-2022 is hier te bekijken.