Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

Binnen de school hebben wij verschillende commissies en werkgroepen waar ouders actief een bijdrage leveren om samen het beste voor onze kinderen te bereiken.

Ouderbetrokkenheid 3.0

CBS Het Anker is sinds 2017 aan de slag met het onderwerp “ouderbetrokkenheid 3.0”. Bij ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het erom dat ouders en leraren voortdurend samenwerken om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en aan de ontplooiing van het kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat daarmee een stap verder dan eenzijdige informatieverstrekking/ communicatie door de school (“ouderbetrokkenheid 1.0”) en ouderparticipatie (“ouderbetrokkenheid 2.0”). Het kenmerkende van ouderbetrokkenheid 3.0 is dat de relatie tussen ouders en school – uiteraard ieder vanuit zijn eigen rol – gelijkwaardig is en twee kanten op werkt. Ouders en school hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Met als doel een optimale  ontwikkeling van het kind.

Alle notulen van de vergaderingen ouderbetrokkenheid 3.0 zijn hier te downloaden.

Medezeggenschapsraad onderwijs

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden in de MR zitten. De MR van CBS Het Anker bestaat uit 5 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen (3 teamleden en 2 ouders).

Teamgeleding:
Mevr. Ilse Zandbergen- Goudzwaard (voorzitter)
Mevr. Debby van den Heuvel
Mevr J. van der Smissen

Oudergeleding:
Mevr. Sanae Asraoui
Mevr. Benthe Bakker

Alle notulen van de MR vergaderingen zijn hier te downloaden.

Oudercommissie opvang

Op dit moment zijn we nog op zoek naar ouders die willen deelnemen aan de oudercommissie. U kunt zich hiervoor aanmelden bij j.vanderlinden@un1ek.nl


Sportcommissie

Sinds januari 1998 is er een actieve sportcommissie, bestaande uit ouders en teamleden. Zij zorgen ervoor, dat kinderen van groep 3 t/m 8 namens school deel kunnen nemen aan verschillende sportactiviteiten, zoals korfbal, voetbal en/of schaken. De sportactiviteiten worden georganiseerd door het Bureau Sportstimulering van de Gemeente Vlaardingen.

Luizenbrigade

Een aantal malen per jaar (de woensdag na een vakantie) worden alle kinderen op school gecontroleerd door een aantal moeders. Zorg op die dag voor een “los” kapsel bij uw kind.